KANARYA ADALAR?'NA TA??N?YORUZ
ebook

KANARYA ADALAR?'NA TA??N?YORUZ

Editorial:
STEFANO CALICCHIO
ISBN:
9791221353716
Formato:
Epublication content package
DRM
Si
$31.00 MXN
IVA incluido
Comprar

Kaç kez her ?eyden vazgeçip hayat?n?z? de?i?tirmeyi dü?ündünüz? Bu rehber, Kanarya Adalar?'na ta??narak bunu yapmay? dü?ünen herkese adanm??t?r. ?çinde pratik bilgiler ve ebedi bahar adalar?na ta??nmak için bilinmesi gereken tüm alanlarla ilgili gerçek geri bildirimler bulacaks?n?z. ?klimsel ko?ullardan co?rafi ko?ullara, konut edinme ad?mlar?ndan ev kiralama veya sat?n alma bilgilerine kadar. Ayr?ca nas?l i? bulaca??n?zdan, nas?l i? kuraca??n?zdan ve kal???n?z? en iyi ?ekilde nas?l yönetece?inizden, bu rehberin maliyetinin binlerce kat?n? tasarruf etmenize yard?mc? olabilecek önemli ipuçlar?yla bahsediyoruz. Kanarya Adalar?'na transfer olmay? gerçekten dü?ünüyorsan?z, hiç vakit kaybetmeyin ve bu özel okumada bilmeniz gereken her ?eyi ö?renin.

Otros libros del autor