ODVAHA ?I? ??ASTNE
ebook

ODVAHA ?I? ??ASTNE

Editorial:
TAMARA WERNER KáLLAY
ISBN:
cdlxi00341590
Formato:
Epublication content package
DRM
Si
$125.00 MXN
IVA incluido
Comprar

Odvaha ?i? ??astne je kniha aforizmov, ktoré sa dotýkajú mnohých oblastí ?ivota. ?ahko sa ?ítajú, sú plné humoru, sú zav?e satirické, no v?dy hlbokomyse?né. Ich cie?om je, aby sa ?udia nad nimi zamysleli, aby o nich diskutovali alebo ich pou?ili ako prame? vlastnej in?pirácie.
Tieto aforizmy sa obracajú k ?u?om, aby im dodali odvahu ?i? ??astne, sebavedome a radostne a aby vychutnávali ?ivot uprostred ka?dodenných preká?ok a výziev. A to tak, ?e motivujú ?udí, aby sa pozreli nie obvyklým ale novým, svie?im poh?adom na zále?itosti a veci ?ivota a aby ich skúmali a overovali. Tak nás dovedú spä? na zem, na túto zem, kde je naskrze mo?né vies? ??astný ?ivot. Na to je potrebné hlavne na za?iatku ve?a odvahy, ?odvahy ?i? ??astne".
Tak nám táto kniha chce doda? odvahu zobra? na?e ??astie do vlastných rúk.