RUH SA?LI?I VE PSI?KOLOJI?K BOZUKLUK: NEDI?RLER VE NASIL ÇALI?IRLAR
ebook

RUH SA?LI?I VE PSI?KOLOJI?K BOZUKLUK: NEDI?RLER VE NASIL ÇALI?IRLAR

Editorial:
STEFANO CALICCHIO
ISBN:
9791221352825
Formato:
Epublication content package
DRM
Si
$21.00 MXN
IVA incluido
Comprar

Ruh sa?l??? ve psikopatolojiyi birbirinden ay?ran nedir? Psikolojik bozukluk nas?l tan?mlan?r ve özellikleri nelerdir?

Bu k?lavuzda, ruh sa?l??? ve patolojisinin i?leyi?ini anlamak için psikolojinin temel kavramlar?n?n basit, aç?k ve kapsaml? bir ?ekilde aç?kland???n? göreceksiniz. Kitap, okuyucunun elinden tutuyor ve konunun kilit noktalar?n? vurgulayan a?amal? ke?if ad?mlar?yla ona e?lik ediyor. Okuma s?ras?nda ?unlar? ö?reneceksiniz:

- Ruh sa?l??? ve psikopatolojinin nas?l tan?mlanaca??;
- damgalanma riskinin nas?l anla??laca??;
- ruhsal bozukluk için genetik ve biyolojik aç?klamalar?n neler oldu?unu ö?reneceksiniz;
- psikolojik bir tan?y? neyin karakterize etti?ini.

Herkes için psikoloji! Psikolojinin bilimsel temellerini anlamak, okuyucuya tam olarak gereken bilgiyi sa?layabilecek bir dizi pratik k?lavuz ve an?nda dan??manl?k sayesinde hiç bu kadar kolay olmam??t?.

Otros libros del autor