WYTA?CZONA RADO??
ebook

WYTA?CZONA RADO??

Editorial:
E-BOOKOWO.PL
ISBN:
9788381662680
Formato:
Epublication content package
DRM
Si
$105.00 MXN
IVA incluido
Comprar

Odczuwasz niewiele rado?ci we w?asnym ?yciu albo nie zauwa?asz jej wcale?
Chcesz uruchomi? w sobie wi?cej rado?ci, powracaj?c do samej siebie z dzieci?stwa?
Zale?y Ci na tym, by poza prac? znale?? czas tylko dla siebie?
A mo?e marzysz o tym, aby mie? ciekawe zaj?cie lub hobby, które by?oby Twoj? odskoczni? od wyzwa? codziennego ?ycia?
Je?eli tak, to w?a?nie dla Ciebie jest poradnik Wyta?czona rado??. Jak zumba i joga ?miechu budz? dzieci?c? rado??.
 
Dowiesz si? z niego:
• Jak obudzi? w sobie dzieci?c? rado??, nawi?zuj?c kontakt ze swoim wewn?trznym dzieckiem?
• Jak sprawi?, by ?ycie by?o czym? wi?cej ni? tylko wype?nianiem codziennych obowi?zków?
• Jakie s? sposoby na praktykowanie wdzi?czno?ci?
• W jaki sposób uwolni? si? od uporczywych my?li?
• Jak roz?adowywa? stres w bezpieczny sposób?
• Jak sprawi?, by zabawa by?a sposobem na ?ycie, a nie tylko czym? od czasu do czasu?
• Dlaczego warto wzbogaca? si? o nowe wspomnienia?
• Co zrobi?, aby prze?ywa? wiele niezapomnianych chwil przepe?nionych rado?ci?, szcz??ciem, wolno?ci? i spontaniczno?ci? w towarzystwie rozrywkowych ludzi?
• Dlaczego warto poszerza? w?asn? stref? komfortu?

Monika ?ab?dzka
debiutantka, absolwentka finansów i rachunkowo?ci, pracuje w administracji samorz?dowej. Kobieta z wyobra?ni?, pe?na ró?nych przemy?le?, pyta? oraz w?tpliwo?ci. Pasjonatka zumby. Interesuje si? jog? ?miechu. Wyznaje zasad?, ?e dobra zabawa powinna by? sposobem na ?ycie, a nie tylko czym? od czasu do czasu. Mi?o?niczka muzyki, j?zyka hiszpa?skiego oraz w?drówek górskich. Lubi pisa?. Wolny czas po?wi?ca na czytanie ksi??ek z zakresu psychologii i rozwoju osobistego. Prywatnie ?ona, mama córki Anastazji.